...

20.05.2021 r.
Zapraszamy do II edycji szkolenia


Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy nad rozwojem własnym w metodologii Gestalt w Organizacji (GPO) do rozpoczęcia szkolenia. Oferta kierowana jest w szczególności do praktyków biznesu, m.in. osób zarządzających, pracujących w PR, w HR i z zespołami w firmach różnej wielkości i branżach oraz do doradców zewnętrznych, coachów, facylitatorów.


Proponowane szkolenie to 2-letni program edukacyjny, zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Zakres programu obejmuje zajęcia teoretyczne i metodologiczne w formie doświadczeniowych warsztatów, wykładów oraz grupowej superwizji. Jego bloki tematyczne pokrywają poniższe obszary:


Wprowadzenie do podejścia Gestalt w pracy z organizacjami Ja jako praktyk Gestalt Usłyszeć i zrozumieć system Zdrowa organizacja Proces zmiany organizacyjnej Poziom indywidualny. Przywództwo i coaching. Poziom interpersonalny. Władza i konflikty. Poziom zespołowy. Zarządzanie zmianą w zespołach zadaniowych Poziom organizacyjny. Tworzenie kultury organizacyjnej. Podróżując między poziomami. Organizacja jako wielopoziomowa całość Intermezzo - obserwacja fenomenologiczna w czasie realnej wizyty w organizacj


Program pokrywa:


180 godzin szkolenia w obszarze Gestalt w Organizacjach 15 godzin superwizji grupowej w obszarze Gestalt w Organizacjach

Ukończenie tego szkolenia oraz spełnienie wymagań w zakresie praktyki Gestalt w organizacji uprawnia do ubiegania się o Certyfikat EAGT GPO, wystawiany przez EAGT. Więcej na www.eagt.org