PROGRAMY SZKOLENIA

ROK 1 (II edycja)
Fundamenty podejścia Gestalt do pracy z organizacjami.

Spotkanie 1. Wprowadzenie do pracy z podejściem Gestalt w pracy z organizacjami


Gestalt wprowadza do pracy z organizacjami perspektywę systemową, procesową, relacyjną i fenomenologiczną. Na tym spotkaniu skupimy się na spojrzeniu Gestalt na organizacje i zmiany, na koncepcjach stanowiących fundament pracy w podejściu Gestalt. Chcemy też, by ta sesja modelowała proces związany z tworzeniem relacji z klientem / pracownikiem.


Świadomość Diagnoza Gestalt Teoria pola Cykl doświadczeniaSpotkanie 2. Ja w kontakcie. Ja w dialogu.


Podstawowym narzędziem praktyka Gestalt w organizacjach jest on sam. Świadomość własnych założeń w połączeniu z odkrywaniem zorientowanych na proces sposobów pracy z ludźmi w organizacjach prowadzi do bardziej świadomego wyboru założeń i metod. Ta sesja poświęcona jest postawom i kompetencjom uczestników w kontekście pracy w organizacjach/ z organizacjami i temu, w jaki sposób współtworzą oni realia swojej pracy organizacyjnej.


Teoria pola Process paralelny Relacja Ja-TySpotkanie 3. Gestalt w organizacjach. GPO na tle klasycznego modelu biznesu.


Zdrowa organizacja to taka, która jest elastyczna i zdolna do twórczego przystosowania się. Jej kondycję najlepiej oddaje sposób, w jaki ludzie w niej organizują swoje funkcjonowanie. Spotkanie to skoncentrowane jest na rozumieniu głębszej, ukrytej dynamiki organizacji. Opór lub dysfunkcyjne zachowanie jednostek lub zespołów, staje się funkcjonalne i użyteczne w momencie, gdy możemy to zobaczyć jako użyteczne informacje.


Zmiana Paradoksalna teoria zmiany Cykl doświadczenia

Prowadzący: Ann Shuprtine

Seminarium dyplomowe

„Obserwacja fenomenologiczna”
Spotkanie w organizacji. Obserwacja, co się w niej dzieje, w szczególności, gdzie pojawia się opór.Spotkanie 4. Model organizacji


Organizacje i systemy ewoluują i stają się coraz bardziej złożone. Zdolność obserwowania i słuchania systemu przez konsultanta GPO staje się niezbędna, aby wspierać świadomość i rozwój organizacji. Trudność w zrozumieniu zmieniającego się otoczenia zwiększa potrzebę eksperymentowania i wypracowania metod nadawania sensu i znaczenia. Tutaj pojawia się rola historii i narracja. Podczas tej sesji zostaną zbadane wymiary i wielość historii, z których zbudowane są organizacje. Skoncentrujemy się w szczególności na fenomenologicznej postawie i zdolności praktyka Gestalt do prowadzenia procesów.


Fenomenologia Organizacja w polu Obserwacja

Prowadzący: Julius Lassalle

Seminarium dyplomowe

S„Spojrzenie na organizację w szerszym kontekście”
Praca nad rozpoznaniem sytuacji Klienta w szerszym polu organizacyjnym i teoretycznym.Spotkanie 5. Organizacja w zmianie. Podsumowanie I roku


Integracja dotychczasowej wiedzy w praktyce organizacyjnej. Refleksja nad doświadczeniami z procesu edukacyjnego oraz spotkania w polu organizacji.Prowadzący: Ann Shuprtine

ROK 2 (II edycja)
Wykorzystanie podejścia Gestalt w pracy na różnych poziomach organizacji

Spotkanie 1. Różne modele konsultanta GPO (coaching, facilitating, szukanie swojego stylu)


Zmiana na poziomie organizacyjnym często wymaga najpierw rozwoju i zmiany na poziomie osobistym. W szczególności dotyczy to zmiany na poziomie kadry zarządzającej, której postawy i kompetencje mają największy wpływ na kulturę i efektywność organizacji. Spotkanie to poświęcone jest prowadzeniu pracy indywidualnej w oparciu o podejście Gestalt w coachingu.Prowadzący: Maggie Marriott
Spotkanie 2. Konflikt w relacji interpersonalnej, diagnoza, rozpoznanie


Kiedy ludzie pracują razem, relacje władzy są częścią sytuacji. Wyzwaniem jest uporanie się z tym zjawiskiem w sposób konstruktywny. Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska władzy i ich zniekształcenia, koncentrując się zwłaszcza na świadomości stosowanych przez uczestników strategii władzy.Prowadzący: Julius Lassalle

Seminarium dyplomowe

Uwrażliwienie na kwestie władzy i ukrytych konfliktów w organizacjachSpotkanie 3. Zarządzanie zmianą w zespole, eksperyment.


Aby pracować nad ułatwieniem procesów zmian w zespołach zorganizowanych i nieformalnych potrzebujemy znajomości specyficznych cech i zjawisk zespołowych. Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska w zespołach, pracować z dynamiką grupy w zespołach i oferowaniem możliwości skutecznej interwencji.Prowadzący: Angelika BurovskiSpotkanie 4. Różnorodność na poziomie organizacyjnym, interwencje.


Organizacje są częścią kultury, a każda organizacja ma swoją własną kulturę. Spotkanie to uwrażliwia na różnorodność i aspekty kulturowe organizacji. Co to jest różnorodność? Czy uznajemy i dopuszczamy własną różnorodność? Jak stworzyć gruntowne, bezpieczne przestrzenie dla świadomości różnorodności, dialogu lub sprzecznych tematów, zmiany.Prowadzący: Angelika Burovski

Seminarium dyplomowe

„Sposoby podejścia do różnorodności”

Uwrażliwienie na kwestie różnorodności, w tym różnice kulturowe w organizacjiSpotkanie 5. Dynamika grup w ujęciu Gestalt (różne wymiary)


Spotkanie zamykające proces nauki w programie. Integracja zdobytej wiedzy i domykaniem zagadnień, relacij, doświadczeń. Przyjrzymy się wynikom obserwacji i doświadczeń wyniesionych z seminarium dyplomowego, doświadczeniom uczestników z całego procesu szkolenia oraz ich potrzebom, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Istotną częścią tutaj jest kwestia domykania i kończenia.Prowadzący: Maggie Marriott

ROK 1 (I edycja)
Fundamenty podejścia Gestalt do pracy z organizacjami.

Spotkanie 1. Wprowadzenie do podejścia Gestalt w pracy z organizacjami.


Gestalt wprowadza do pracy z organizacjami perspektywę systemową, procesową, relacyjną i fenomenologiczną. Na tym spotkaniu skupimy się na spojrzeniu Gestalt na organizacje i zmiany, na koncepcjach stanowiących fundament pracy w podejściu Gestalt. Chcemy też, by ta sesja modelowała proces związany z tworzeniem relacji z klientem / pracownikiem.


Świadomość Diagnoza Gestalt Teoria pola Cykl doświadczenia

Prowadzący: Sebastian Kantor
Spotkanie 2. Ja jako praktyk Gestalt


Podstawowym narzędziem praktyka Gestalt w organizacjach jest on sam. Świadomość własnych założeń w połączeniu z odkrywaniem zorientowanych na proces sposobów pracy z ludźmi w organizacjach prowadzi do bardziej świadomego wyboru założeń i metod. Ta sesja poświęcona jest postawom i kompetencjom uczestników w kontekście pracy w organizacjach/ z organizacjami i temu, w jaki sposób współtworzą oni realia swojej pracy organizacyjnej.


Teoria pola Process paralelny Relacja Ja-Ty


Spotkanie 3. Usłyszeć i zrozumieć system


Organizacje i systemy ewoluują i stają się coraz bardziej złożone, gdyż działają w polu międzykontekstowym. Nasza zdolność obserwowania i słuchania systemu staje się niezbędna, aby wspierać ich świadomość i rozwój. Co więcej, trudność w pełnym zrozumieniu stale zmieniającego się otoczenia zwiększa potrzebę eksperymentowania i wypracowania metod nadawania sensu i znaczenia. Tutaj wkracza historia i narracja. Podczas tej sesji zostaną zbadane „wielości” i wielość historii, z których zbudowane są organizacje. Skoncentrujemy się w szczególności na fenomenologicznej postawie i zdolności praktyka Gestalt do prowadzenia procesów.


Obserwacja fenomenologiczna Inkluzja Rzeczywistość wielowymiarowa

Prowadzący: Yannis Angelis

Intermezzo

Obserwacja fenomenologiczna
Wizyta w organizacji i obserwacja, co się w niej dzieje.Spotkanie 4. Zdrowa organizacja


„Zdrowa” organizacja to taka, która jest elastyczna i zdolna do twórczego przystosowania się. Jej „zdrowie” najlepiej oddaje sposób, w jaki ludzie w niej organizują swoje funkcjonowanie. Spotkanie to skoncentrowane jest na rozumieniu głębszej, ukrytej dynamiki organizacji. Opór lub dysfunkcyjne zachowanie jednostek lub zespołów, staje się funkcjonalne i użyteczne w momencie, gdy możemy to zobaczyć jako użyteczne informacje.


Zmiana Paradoksalna teoria zmiany Cykl doświadczenia

Prowadzący: Frans Meumeester

Intermezzo

Spojrzenie na organizację w szerszym kontekście
Praca nad konceptualizowaniem sytuacji Klienta w szerszym polu organizacyjnym i teoretycznym.Spotkanie 5. Proces zmiany organizacyjnej


Integracja dotychczasowej wiedzy w praktyce organizacyjnej. Refleksja nad intermezzo i doświadczeniami uczestników.Prowadzący: Michał Lewandowski

ROK 2 (I edycja)
Wykorzystanie podejścia Gestalt w pracy na różnych poziomach organizacji (więcej ...)

Spotkanie 1. Poziom indywidualny. Przywództwo i coaching.


Zmiana na poziomie organizacyjnym często wymaga najpierw rozwoju na poziomie osobistym. W szczególności dotyczy to zmiany na poziomie kadry zarządzającej, której postawy i kompetencje mają największy wpływ na kulturę i efektywność organizacji. Spotkanie to poświęcone jest prowadzeniu pracy indywidualnej w oparciu o podejście Gestalt w coachingu.Prowadzący: Michał Lewandowski
Spotkanie 2. Poziom interpersonalny. Władza i konflikty.


Kiedy ludzie pracują razem, relacje władzy są częścią sytuacji. Wyzwaniem jest uporanie się z tym zjawiskiem w sposób konstruktywny. Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska władzy i ich zniekształcenia, koncentrując się zwłaszcza na świadomości stosowanych przez uczestników strategii władzy.Prowadzący: Frans Meumeester

Intermezzo

Uwrażliwienie na kwestie władzy i ukrytych konfliktów w organizacjach.Spotkanie 3. Poziom zespołowy. Zarządzanie zmianą w zespołach zadaniowych.


Aby pracować nad ułatwieniem procesów zmian w zespołach zadaniowych potrzebujemy znajomości specyficznych cech i zjawisk zespołowych. Podczas tej sesji będziemy badać możliwe zjawiska w zespołach, pracować z dynamiką grupy w zespołach zadaniowych i oferowaniem możliwości skutecznej interwencji.Prowadzący: Guus KlarenSpotkanie 4. Poziom organizacyjny. Tworzenie kultury organizacyjnej.


Organizacje są częścią kultury, a każda organizacja ma swoją własną kulturę. Spotkanie to uwrażliwia na różnorodność i aspekty kulturowe organizacji. Co to jest różnorodność? Czy uznajemy i dopuszczamy własną różnorodność? Jak stworzyć gruntowne, bezpieczne przestrzenie dla świadomości różnorodności, dialogu lub sprzecznych tematów, zmiany? W tej sesji używamy metody konstelacji organizacji, aby zwiększyć świadomość ukrytej dynamiki i kultury organizacji.Prowadzący: Marten Bos

Intermezzo

Uwrażliwienie na kwestie różnorodności i różnice kulturowe w organizacjiSpotkanie 5. Podróżując między poziomami. Organizacja jako wielopoziomowa całość.


Spotkanie zamykające proces nauki w programie. Zajmiemy się tutaj integracją zdobytej wiedzy i domykaniem niezakończonych tematów, doświadczeń i relacji. Przyjrzymy się wynikom intermezzo, doświadczeniom uczestników z całego procesu szkolenia i ich potrzebom, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Istotną częścią bloku jest kwestia kończenia.Prowadzący: Michał Lewandowski